‘தேத்தண்ணி’ நூல் அறிமுக நிகழ்வு

(UTV | கொழும்பு) –    உப்பாலி லீலாரத்ன எழுதிய ‘தேகஹட்ட’ எனும் நூலின் தமிழாக்கமான இரா.சடகோபனின் ‘ தேத்தண்ணி’ நூல் அறிமுக நிகழ்வு கொழும்பு பிரைட்டன் விடுதியில் இடம்பெற்றது. எழுத்தாளரும் சட்டதரணியுமான ரா. சடகோபன் , கல்வி அமைச்சின் பெருந்தோட்ட பாடசாலைகள் அபிவிருக்கான பிரதி கல்வி பண்ணிப்பாளர் திரு சு. முரளிதரன் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அமைச்சின் முன்னாள் செயலாளர் திரு வாமதேவன், முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு திலகராஜ் , சட்டதரணி சேனாதிராஜா, சகோதர…

Read More