‘சல்வடோர் முந்தி’ யாராலும் மறக்க முடியாத ஒரு உருவம்

‘சல்வடோர் முந்தி’ யாராலும் மறக்க முடியாத ஒரு உருவம்

(UTV|கொழும்பு) – புகழ்பெற்ற ஓவியரான லியனார்டோ டா வின்சி வரைந்த இயேசுவின் ஓவியம் உலக சாதனைகளில் ஒன்றாகும்.

‘சல்வடோர் முந்தி’ என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த ஓவியம் இயேசுவின் பாதி உருவத்தைக் கொண்டுள்ளது.

Image result for SALATOMUNDI PAINTING

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )