புகைப்படங்கள்

மீளவும் புத்துயிராகும் உமா ஓயா திட்டம்

(UTV|கொழும்பு)- உமா ஓயா பல்நோக்கு மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் கடந்த 2019ம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று வரையிலான அதன் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் இன்று நகர அபிவிருத்தி, கரையோர பாதுகாப்பு, கடற்கரை பாதுகாப்பு, கழிவுகளை அகற்றுவது மற்றும் சமுதாய தூய்மைப்படுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சர் நாலக கொடகே மேற்பார்வையிட்ட போது…

Image

Image

Image

Image

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top