புகைப்படங்கள்

தயாசிறி லக்சலவுக்கு

(UTV | கொழும்பு) – பத்திக், கை இயந்திரம், பிடவை மற்றும் உள்நாட்டு தையல் உற்பத்திகளுக்கான கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர் நேற்றைய தினம் (25) கொழும்பு 07, பௌத்தாலோக மாவத்தையில் அமைந்துள்ள லக்சல காட்சியகத்தினை மேற்பார்வையிட சென்ற போது;

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top