புகைப்படங்கள்

73 ஆவது சுதந்திர தின விழா நிகழ்வின் போது

(UTV | கொழும்பு)  – 73 ஆவது சுதந்திர தின விழா சகல சுகாதாரப் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுடனும், சுதந்திர தின பிரதான விழா கொழும்பு சுதந்திர சதுக்கத்தில் இன்று இடம்பெற்றது.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top