கிசு கிசு

“பொன்சேகா ஒரு கழுதை” முடிந்தால் வெளியே வரவும் : பீப் ஒலியில் பொன்சேகா – சமல் மோதல் [VIDEO]

(UTV | கொழும்பு) – ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பீல்ட் மாஷல் சரத் பொன்சேகா இனால் முன்வைக்கப்பட்ட உரையினால் இன்று(08) காலை பாராளுமன்றில் சூடான வாத பிரதிவாதங்கள் எழுந்திருந்தன.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top