கிசு கிசு

உலக அழகிப் பட்டத்தை திருப்பியளித்தார் கரோலின்

(UTV | கொழும்பு) –  திருமதி உலக அழகியான கரோலின் ஜூரி, தனது உலக அழகிப் பட்டத்தைக் கையளித்துள்ளார்.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top