உள்நாடு

இலங்கையில் எமிரேட்ஸ் விமான சேவைகள் அதிகரிப்பு

(UTV | கொழும்பு) – எமிரேட்ஸ் விமானச் சேவை இலங்கைக்கான தமது சேவையை அதிகரிப்பதற்கு தீர்மானித்துள்ளது.

இதற்கிணங்க இதுவரையில் 6 முறை இடம்பெற்ற விமானப் பயணச் சேவையை ஏழாக அதிகரிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எதிர்வரும் மே 3ஆம் திகதி முதல் புதிய விமானச் சேவை இடம்பெறும் என எமிரேட்ஸ் விமான சேவை மேலும் அறிவித்துள்ளது.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top