உள்நாடு

வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கையில் மட்டு

(UTV | கொழும்பு) –   தொழிலாளர் அலுவலகத்தின் தலைமை அலுவலகம் மற்றும் மாகாண / மாவட்ட அலுவலகங்களுக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கையை மட்டுப்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top