உள்நாடு

விலங்கியல் மற்றும் சபரி பூங்காக்களுக்கு பூட்டு

(UTV | கொழும்பு) –  விலங்கியல் மற்றும் சபரி பூங்காக்கள், யானை மடங்கள் அனைத்தினையும் நாளை(04) முதல் மறு அறிவித்தல் வரையில் மூடுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top