உள்நாடு

பெரிய வெங்காயத்திற்கான இறக்குமதி வரி அதிகரிப்பு

(UTV | கொழும்பு) – ஒரு கிலோ பெரிய வெங்காயத்திற்கான இறக்குமதி வரி ரூ .40 இனால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top