உள்நாடு

அனைத்து (அரச, தனியார்) வங்கிகளும் 11,12 திறக்கப்படும்

(UTV | கொழும்பு) –  அனைத்து (அரச, தனியார்) வங்கிகளும் ஏப்ரல் 11, 12 ஆம் திகதிகளில் திறந்திருக்கும் – இலங்கை மத்திய வங்கி 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top