உள்நாடு

  ஸ்ரீ சண்முகா வழக்கு:பெண் சட்டத்தரணி விளக்கம் 

(UTV | கொழும்பு) –   ஸ்ரீ சண்முகா வழக்கு தொடர்பில் முஸ்லீம் பெண் சட்டத்தரணியின் விளக்கம்

BE INFORMED WHEREVER YOU ARE
எங்கிருந்தாலும் உடனுக்குடன்
කොතැන සිටියත් ඔබ දැනුවත්

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top