உள்நாடு

டொலரின் பெறுமதியில் வீழ்ச்சி!

(UTV | கொழும்பு) –

நேற்றைய தினத்தை விட இன்று இலங்கையில் வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி மேலும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.
மக்கள் வங்கியில், அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை விகிதங்கள் ரூ. 313.37 முதல் ரூ. 313.85 மற்றும் ரூ. 328.09 முதல் ரூ. முறையே 328.60.
கொமர்ஷல் வங்கியின் கூற்றுப்படி, அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு வீதம் ரூ. 313.23 முதல் ரூ. 313.74 ஆகவும், விற்பனை விலை ரூ. 324.50 முதல் ரூ. 325.
சம்பத் வங்கியில், அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் விகிதம் ரூ. 315 முதல் ரூ. 316, விற்பனை விகிதம் மாறாமல் ரூ. 326. ஆகவும் காணப்படுகிறது.

BE INFORMED WHEREVER YOU ARE
எங்கிருந்தாலும் உடனுக்குடன்
කොතැන සිටියත් ඔබ දැනුවත්

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top