புகைப்படங்கள்

‘ஆசியாவின் ராணி’

(UTV | கொழும்பு) –  இலங்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ‘ஆசியாவின் ராணி’ என அழைக்கப்படும் உலகின் மிகப்பெரிய நீலக்கல் ரத்தினபுரி – பலாங்கொட பிரதேசத்தில் உள்ள சுரங்கமொன்றில் இருந்து 6 மாதங்களுக்கு முன்னர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top